Language

COVID-19

Beste TEKA klant,

Graag houden we u, als trouwe klant op de hoogte van onze werkwijze die wij hanteren ten tijde van de huidige Corona-crisis.

Allereerst willen wij onze dank en bewondering uitspreken richting alle mensen die zich in deze omstandigheden met hart en ziel inzetten om hun naasten zorg en een helpende hand te bieden. Thuis en op het werk. Ook bij TEKA gaat het welzijn van collega’s en klanten voor alles. We zorgen er dan ook voor dat de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig worden nageleefd.

Ook wij nemen extra maatregelen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan en u alsnog onbezorgde service te bieden.

We volgen bij ons beleid de richtlijnen die de overheid uitvaardigt. We houden dit scherp in de gaten. Zodra nieuwe richtlijnen aanleiding geven tot het wijzigen van ons beleid, zullen we dat zo spoedig mogelijk naar alle betrokkenen communiceren.

Algemeen

Wij hebben besloten zoveel mogelijk mensen thuis te laten werken zolang dit onze service aan u niet in gevaar brengt. Al onze mensen zijn via hun normale telefoonnummers, hetzij thuis hetzij in Hoorn, bereikbaar en kunnen u helpen. Uiteraard zijn we ook per mail bereikbaar.

Openingstijden en werkzaamheden blijven ongewijzigd

Onze openingstijden blijven vooralsnog ongewijzigd inclusief onze dagelijkse werkzaamheden.

Hygiëne bij ons op kantoor en op de projecten

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de algemene maatregelen, dit verwachten wij ook van u. Onze monteurs en machinisten zullen extra alert zijn op hygiëne. Met andere woorden, we moeten persoonlijke contacten beperken tot het hoognodige!

Servicemonteurs buitendienst

Onze buitendienst is voor storingen en onderhoud beschikbaar. Er kan (vanuit leveranciers) in sommige gevallen wat vertraging ontstaan. U kunt op de gebruikelijke manier een afspraak maken. Onze monteurs hebben uiteraard de instructie om alle sociale contacten uit de weg te gaan en zullen dus geen handen schudden of bij u in de kantine komen eten en dergelijke. Wij vragen u hier aan mee te werken, zodat we onze service aan u ook in deze lastige tijd overeind kunnen houden.

Montageploeg

Ook onze montageploegen blijven voor u beschikbaar. Ook hier geldt dat alle sociale contacten vermeden dienen te worden.

Machinisten

Onze machinisten zijn geïnstrueerd om de bouwkeet/de kantine te vermijden. Om direct op het werk de kraan in te gaan om zo onnodige (sociale) contacten te hebben met overige bouwlieden. Voor machinisten die radiografisch de kranen besturen geldt dat er ook zoveel mogelijk onnodige sociale contacten vermeden worden.

Tot slot

Wij bedanken u voor de medewerking en beloven en stellen alles in het werk om onze service in stand te houden en uw stilstand tot een minimum te beperken. We vragen uw begrip voor het feit dat sommige zaken wellicht wat meer tijd nodig zullen hebben. Uw en onze veiligheid en gezondheid staan bovenaan en dat zal ook altijd voorop staan in ons handelen. Samen met u komen we hier door heen en kunnen we onze relatie alleen maar verder bestendigen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Stel die dan gerust! Neem contact op met ons en wij zullen u uiteraard zoals altijd van dienst zijn!

Offerte aanvragen