Language

Afsluitdijk

Wie kent de dijk niet?

Op de Afsluitdijk staan al met al 8 x rupstorenkranen om in totaal 4/5 projecten te realiseren.

Het project vismigratierivier:

De Afsluitdijk beschermt ons land tegen het water, maar vormt ook een hindernis voor veel soorten vissen. De Vismigratierivier gaat er straks voor zorgen dat vissen weer van zout naar zoet water kunnen zwemmen. Dit hebben ze nodig om te overleven. De Vismigratierivier is een vernieuwend plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Ook draagt de Vismigratierivier bij aan gezond water, het herstel van rijkdom aan soorten planten en dieren in het gebied en het biedt mogelijkheden voor recreatie.

Het project keersluizen:

Om het achterland ook de komende 100 jaar te beschermen tegen extreem hoogwater, bouwen ze twee volledig nieuwe keersluizen. Omdat ze rekening houden met de specifieke locaties, verschillen deze van elkaar. Schepen kunnen er standaard gewoon doorvaren, maar de vaarweg komt er echt anders uit te zien.

Offerte aanvragen