Language

Afsluitdijk

Wie kent de dijk niet?

Op de Afsluitdijk staan al met al 8 x rupstorenkranen om in totaal 5 projecten te realiseren.

Het project vismigratierivier:

De Afsluitdijk beschermt ons land tegen het water, maar vormt ook een hindernis voor veel soorten vissen. De Vismigratierivier gaat er straks voor zorgen dat vissen weer van zout naar zoet water kunnen zwemmen. Dit hebben ze nodig om te overleven. De Vismigratierivier is een vernieuwend plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Ook draagt de Vismigratierivier bij aan gezond water, het herstel van rijkdom aan soorten planten en dieren in het gebied en het biedt mogelijkheden voor recreatie.

Het project keersluizen:

Om het achterland ook de komende 100 jaar te beschermen tegen extreem hoogwater, bouwen ze twee volledig nieuwe keersluizen. Omdat ze rekening houden met de specifieke locaties, verschillen deze van elkaar. Schepen kunnen er standaard gewoon doorvaren, maar de vaarweg komt er echt anders uit te zien.

Het project spuigroepen:

Spuien als het kan, pompen als het moet!

Als het water in de Waddenzee lager staat dan in het IJsselmeer, voeren we met de spuisluizen in de Afsluitdijk het overtollige water uit het IJsselmeer af (spuien). Door de stijging van de zeespiegel kunnen we steeds minder spuien. Daarnaast neemt de aanvoer van water uit rivieren en omliggende gebieden naar het IJsselmeer toe. We moeten dus meer water kunnen afvoeren. Daarom worden bij Den Oever twee nieuwe spuisluizen en twee gemalen gebouwd. Hiermee voorkomen we dat het waterpeil in het IJsselmeer te hoog wordt. Als het water in de zee lager staat dan in het IJsselmeer kunnen we meer water spuien. Als het water in de Waddenzee te hoog staat om het water af te voeren via de spuisluizen, kunnen de gemalen het water wegpompen naar de
Waddenzee.

Offerte aanvragen